Skip to Content

Danish researchers identify link between genital warts and immune system

At the EADV Congress 2021, Dr Pernille Lindsø Andersen presented promising results that set a new path for potential mRNA vaccinations against HPV and other STDs.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top