Skip to Content

”Dödsbäddsvisioner” är vanliga och välgörande för patienten

Denna artikel fokuserar på fenomenet ”dödsbäddsvisioner” (DV) som innebär att personer nära döden upplever att de ser och kommunicerar med avlidna närstående. Författaren Stina Nyblom, överläkare och utvecklingsledare vid Palliativt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, betonar vikten av att skilja mellan DV och förvirring/delirium för att undvika onödig medicinering.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top