Skip to Content

Drug Sensitivity Screening to Guide Clinical Decisions for Hematologic Cancers

This study focused on optimizing and validating drug screening protocols for hematologic malignancies and using them to guide treatment decisions in active clinical trials.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top