Skip to Content

EADV 30th Congress

The European Academy of Dermatology and Venereology’s 30th Congress started on Wednesday 29 September.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top