Skip to Content

EAN24: Norwegian Presidential Symposium, Numerous Nordic Presentations, and Nordic Networking Evening

Look forward to EAN 2024, taking place from June 29th – July 2nd. BestPractice Nordic will be present in Helsinki, where you can anticipate numerous Nordic representatives and a Nordic networking evening.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top