Skip to Content

Eftermiddagsträning effektivare än morgonträning för att förbättra blodsockernivåer vid typ 2-diabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top