Skip to Content

EHA24: New Treatment Regimen Marks a Breakthrough for Patients with Multiple Myeloma

The use of Isa-VRd as a new standard-of-care option for frontline disease control in patients aged ≤80 with transplant-ineligible NDMM.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top