Skip to Content

EHA24: Professor John Gribben Awarded Prestigious EHA José Carreras Award 

John Gribben receives the prestigious award for his exceptional contributions to the field of hematology.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top