Skip to Content

Endoplasmatiska retiklet, Golgi och lysosomer förändrade i lungfibroblaster vid KOL

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top