Skip to Content

Endoplasmatiska retiklet, Golgi och lysosomer förändrade i lungfibroblaster vid KOL

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top