Skip to Content

Evaluating patient wellbeing following tildrakizumab treatment: the POSITIVE study

During the EADV Congress 2023 and AAD Annual Meeting 2024, results from the POSITIVE study, which evaluated wellbeing in psoriasis patients treated with tildrakizumab were presented [1,2]. This is the first study that has evaluated wellbeing in a robust way in a prospective interventional psoriasis study.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top