Skip to Content

Exploring the Link Between Chronic Urticaria and Atopic Disorders

A recent literature review has provided evidence suggesting a significant association between chronic urticaria and atopic disorders.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top