Skip to Content

Frequent Nightmares Predict Cognitive Decline and Dementia

Middle-aged adults having weekly distressing dreams had a four-fold risk of experiencing cognitive decline, and older adults had a two-fold risk of developing dementia.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top