Skip to Content

Genetisk disposition för atopisk dermatit

Atopisk dermatit (AD) orsakas av ett samspel mellan gener och miljöfaktorer. Drygt 30 genetiska områden har hittills kopplats till AD, där mutation i filaggrin-genen (FLG) är den starkaste genetiska riskfaktorn. Pågående genetiska studier har som målsättning att öka sjukdomsförståelsen och att ge mer målinriktad prevention och behandling

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top