Skip to Content

Highlights from the first Dermatology Conference in Greenland

The first Dermatology Conference in Greenland focused on Arctic dermatological conditions, including atopic dermatitis, hand eczema, urticaria, psoriasis, hidradenitis suppurativa, and rosacea, presenting the latest advancements in diagnosis, treatment, and research.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top