Skip to Content

Höga serumnivåer av linolsyra är förenat med ökad glukostolerans hos kvinnor efter graviditetsdiabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top