Skip to Content

Inspirationsmuskelträning kan förbättra fysisk aktivitetsnivå hos högriskpatienter efter lungcancerkirurgi

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top