Skip to Content

Is excessive hand hygiene during the COVID-19 pandemic causing an increase in hand eczema in Denmark?

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top