Skip to Content

Late Breaking: Patients with Advanced Biliary Tract Cancer Can Safely be Treated with Antibiotics and Continue Treatment with ICI

People with advanced biliary tract cancer can safely be treated with antibiotics, while still benefiting from treatment with durvalumab plus chemotherapy.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top