Skip to Content

Melflufen Is Safe and Effective in Patients with Alkylator-Refractory Disease

Fredrik Schjesvold gives his insights into the OCEAN trial, which investigates melflufen’s role in refractory multiple myeloma by comparing pomalidomide-dexamethasone with melflufen-dexamethasone in refractory cases.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top