Skip to Content

SABCS 2023: Neoadjuvant Chemotherapy: May Reduce Regional Nodal Irradiation in Breast Cancer Patients

Clinical trial results reveal that breast cancer patients converted from lymph node-positive to lymph node-negative disease after neoadjuvant chemotherapy, skipping adjuvant regional nodal irradiation (RNI) did not increase the risk of disease recurrence or death five years after surgery.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top