Skip to Content

PDGFB rekryterar perivaskulära stödceller som bidrar till vaskulär mimikry och främjar tumörtillväxt

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top