Skip to Content

PPI Use and its Impact on the Disease Course of Ulcerative Colitis 

At this year’s UEG Week 2023, researchers from Norway are highlighting PPI use and its potential impact on ulcerative colitis (UC) disease course.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top