Skip to Content

Psoriasisartrit och psoriasis – livskvalitet och kontakt med sjukvården – resultat från NORPAPP-studien

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top