Skip to Content

Riktlinjer för antikonception – barriärer och möjligheter

Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls – och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom vid behov mot skydd mot STI, så kallad dubbelt skydd.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top