Skip to Content

SABCS 2023: Younger Postmenopausal Women May Safely Skip Adjuvant Radiotherapy

Findings from the IDEA clinical trial open the door to less invasive treatment options for early-stage breast cancer patients.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top