Skip to Content

Simultaneous Occurrence of Linea Nigra and Vitiligo in an Eritrean Child

This case report presents the simultaneous occurrence of linea nigra and vitiligo in a 3-year-old child. The simultaneous occurrence of linea nigra and vitiligo has not been described in the literature before.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top