Skip to Content

Sjutton års uppföljning efter akut koronart syndrom – genusaspekter på prognos och prediktorer

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top