Skip to Content

Testa din kunskap om svår astma

Testa din kunskap om svår astma och se här nedan vilka frågor du svarade rätt på och vilka frågor som du svarade fel.

Behandling svår astma

Steg 1 av 3

Frågor 1

Hur definieras svår astma? (Välj gärna flera svar)

Frågor 2

Diagnosen astma ställs mot bakgrund av grundlig anamnes rörande symtom samt påvisning av; (Välj gärna flera svar)
Back to top