Skip to Content

The Impact of the Gut Microbiota on Chronic Pouchitis and Fecal Microbiota Transplantation as a New Treatment

This study examined the potential of faecal microbiota transplantation as a treatment for chronic pouchitis, a common issue following surgical treatment for ulcerative colitis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top