Skip to Content

The relationship between atopic dermatitis and exposure to antibiotics in early life

The increased use of antibiotics has raised the question of their relationship to atopic dermatitis. This study investigated the antibiotic exposure among Swedish children.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top