Skip to Content

The Role of Histology and Molecular Healing in Ulcerative Colitis 

Best Practice Nordic attended a UEG Week symposium highlighting the role of histology and molecular healing and new treatment targets in ulcerative colitis (UC). 

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top