Skip to Content

Tio års real world data visar stabila värden med biologisk psoriasisbehandling

Minimal residual disease (MRD)-negativitet

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top