Skip to Content

Trevärt krom i kromgarvat läder kan orsaka allergiskt kontakteksem

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top