Skip to Content

Vänsterkammarassist – livräddande, men vad upplever patienten?

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top