Skip to Content

Var förberedd innan du blir avklädd

I början av det nya året drar vi igång den nordiska kampanjen Var förberedd innan du blir avklädd. Kampanjen fokuserar på prevention och ska hjälpa kvinnor att ta ställning till vilken typ av preventivmedel som passar dem bäst.

Vi riktar även ett särskilt fokus på personer med ADHD, då kvinnor med ADHD är speciellt utsatta när det gäller tidiga och/eller oplanerade graviditeter, tidig sexuell debut och gränsöverskridande sexuellt beteende. I synnerhet är yngre flickor med ADHD utsatta för både övergrepp och gränsöverskridande sexuella upplevelser.

I samband med kampanjen samarbetar vi både med olika organisationer och med läkare inom primärvård, gynekologi och psykiatri. Vi har bland annat etablerat ett samarbete med Sex & Samfund i Norge, där de nationella abortsiffrorna är historiskt låga på grund av en markant minskning av antalet oönskade graviditeter, speciellt bland kvinnor under 25 år.

Olika specialister på området, bland annat gynekolog Louise Højer Rom, kommer även att bidra i kampanjen som kommer att bestå av både online- och offlinekommunikation, videor, preventionsguider och mycket mera.

Du kan också vara med

Har du kunskap på området eller en idé som du anser att dina patienter och kollegor kan ha nytta av, kontakta oss gärna på info@bpno.dk.

 

Back to top