Skip to Content

Vitamin D has a protective role in the overall survival of melanoma patients 

A retrospective study of patients with invasive melanoma suggests that vitamin D deficiency is associated with worse overall survival compared to normal vitamin D levels. Results are presented at this year’s EADV 2022.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top