Skip to Content

Yrkesexponering och uppkomst av kronisk bronkit och COPD – resultat från Europastudien över luftvägshälsa (ECRHS)

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top