Skip to Content

Anna Bjärtå

fil.dr., universitetslektor, Avdelningen för psykologi, Mittuniversitetet, Östersund, projektledare, AMIR (Assessment of mental health and early intervention for refugees)

Articles

Psykisk ohälsa bland flyktingar

  • / Anna Bjärtå / Anna Leiler / Elisabet Wasteson / Jennifer Meurling / Johanna Ekdahl
Back to top