Skip to Content

Brian Kim

Dr. Brian Kim är biträdande professor i dermatologi, anestesiologi, patologi och immunologi och meddirektör för Center for the Study of Itch vid Washington University School of Medicine i St. Louis. Louis. Hans laboratorium fokuserar på medfödda immunmekanismer som ligger till grund för inflammation i huden och känslan av klåda.

Itch Clinic vid Center for Advanced Medicine, startade i augusti 2014 och är en dedikerad specialistklinik för diagnos, behandling och behandling av patienter med kronisk klåda.

Back to top