Skip to Content

Johanna Ekdahl

docent, leg. psykolog, Avdelningen för psykologi, Mittuniversitetet, Östersund

Articles

Psykisk ohälsa bland flyktingar

  • / Anna Bjärtå / Anna Leiler / Elisabet Wasteson / Jennifer Meurling / Johanna Ekdahl
Back to top