Skip to Content

Nordiskt webbinarium | Ny forskning kan ses och upplevas till fördel för patienterna

Hudsjukdomar kan vara invalidiserande och stigmatiserande och leda till kraftigt nedsatt livskvalitet, men politiskt prioriteras och uppmärksammas dermatologiska sjukdomar ofta i mindre utsträckning än sjukdomar inom andra specialområden. Därför lyfter vi på BestPractice Nordic, i samarbete med den lokala kongresskommittén, fram nordisk dermatologisk forskning genom att förmedla kunskap och senaste nytt från den 35e Nordic Congress of Dermatology & Venereology, som genomfördes mellan den 19 och den 22 april i Köpenhamn.

BestPractice Nordic har dessutom nöjet att hälsa dig välkommen till ett stort nordiskt webbinarium online den 17. maj kl. 16-17. Med utgångspunkt från NCDV 2022 kommer vissa studier och kliniska problemställningar att presenteras och perspektiveras under ledning av professor Gregor Jemec.

Mötesledare och föreläsare               

  • Mötesledare: Gregor Jemec, professor och chefsöverläkare, dermatologisk avdelning, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
  • Kristina Ibler, överläkare, dermatologisk avdelning, Sjællands Universitetssygehus, Roskilde.
  • Thrasyvoulos Tzellos, överläkare NLSH Bodø, förste amanuens UiT, hudavdelningen, Nordlandssykehuset HF, Bodø.
  • Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken SU/Sahlgrenska, Göteborg, Sverige.

Program och teman

  • Välkomna med Jan Andreasen, chefredaktör, MD, BestPractice Nordic
  • Introduktion til dagens teman med Gregor Jemec
  • ”Highlights in AD”, med Kristina Ibler
  • ”Evidence based hidradenitis suppurativa severity assessment and treatment” med Thrasyvoulos Tzellos
  • ”Challenges in the treatment of psoriasis today”, med Amra Osmancevic.
  • Frågor och avslutning med Gregor Jemec

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top