Skip to Content

Alzheimer’s disease – Clinical implementation of new anti-amyloid treatment

Lutz Frölich, geriatric psychiatrist , professor, University of Heidelburg, Germany participated at EAN in a session about anti-amyloid treatment. In this MEDtalk he gives his perspective of the implementation of these drugs in the clinical practice

Lutz Frölich

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top