Skip to Content

Bestämning av ankel-brakialindex (ABI) – en praktisk anvisning

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top