Skip to Content

Bestämning av ankel-brakialindex (ABI) – en praktisk anvisning

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top