Skip to Content

Better Predictor of Treatment Efficacy of Myelodysplastic Syndromes

Ângela Mesquita, PhD student, University of Bergen, Norway, presents in this MEDtalk from EHA 2024 a new model for predicting treatment efficacy for patients with Myelodysplastic syndromes. This new model may be a better predictor of treatment efficacy as it will integrate the critical role of the microenvironment.

Ângela Mesquita

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top