Skip to Content

Circulating Methylated-HOXA9 Tumor DNA as a Biomarker in Recurrent Breast Cancer

In this MEDtalk, MD Stine Bakkesen Bruun presents interesting findings on a potential new biomarker for prognosis and mortality in recurrent breast cancer. The biomarker is circulating methylated-HOXA9 tumor DNA, as this gene may act as a tumor suppressor in carcinomas and induce breast cancer progression.

Stine Bakkensen Bruun

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top