Skip to Content

Circulating Tumor DNA – A Biomarker for Adjuvant Chemotherapy?

Listen to Van Morris, directly from ASCO GI, discuss the NRG-GI005 (COBRA) trial, a phase II study examining the use of circulating tumor DNA as a biomarker for adjuvant chemotherapy benefit in stage IIa colon cancer.

Van Morris

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top