Skip to Content

Development of Prediction Models for Survival among Hodgkin Lymphoma Patients

This study, presented by Rasmus Rask Kragh Jørgensen, Statistician, PhD student, Aalborg University Hospital, Denmark, provides insight into the data requirements for developing prediction models for Hodgkin lymphoma with the possibility of extension to other lymphoma types. This can potentially improve the validation of prediction models for survival among Hodgkin lymphoma patients.

Rasmus Rask Kragh Jørgensen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top