Skip to Content

Esophaguscancer: Aktiv övervakning vs. Neoadjuvant Kemoradioterapi följt av Kirurgi

Magnus Nilsson, Karolinska Institutet, Stockholm Sverige, var ordförande i Proffered Paper session om gastrointestinala tumörer i det övre matsmältningssystemet. I detta MEDtalk ger han sitt perspektiv på SANO-studien. SANO-studien jämför aktiv övervakning med standard esofagektomi för patienter med esophaguscancer och ett kliniskt fullständigt svar (cCR) jämfört med behandling med neoadjuvant kemoradioterapi. Magnus Nilsson tycker att studien är mycket intressant, men det finns också utmaningar i designen. Frågan är om och hur aktiv övervakning kan implementeras som en standardvård.

Magnus Nilsson

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top