Skip to Content

IBS and gastrointestinal symptoms – associated with asthma, drug consumption and a family history of gastrointestinal diseases

In this MEDtalk Professor Bodil Ohlsson presents the results of a study of self-reported IBS and gastrointestinal symptoms in the general population. The data shows, that IBS and GI symptoms in society may depend on drug use and a family history of GI disease.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top