Skip to Content

IL-17 Targeted Drugs Signal Hope for Hidradenitis Suppurativa Patients

Dermatologist Thrasyvoulos Tzellos discussed exciting advancements in the treatment of Hidradenitis Suppurativa at the EADV congress. New drugs targeting IL-17, such as secukinumab, Bimekizumab and upatacitinib, show very promise in managing inflammation and draining fistulas, surpassing previous anti-TNF treatments.

Thrasyvoulos Tzellos

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top